Thứ tư, 29/05/2024

THÔNG CÁO BÁO CHÍ về Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Thứ năm, 04/04/2024

Thực hiện Chương trình điều tra thống kê quốc gia, ngày 14 tháng 7 năm 2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ký Quyết định số 629/QĐ-TCTK về Ban hành Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Sau đây là một số nội dung chính của Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024:

          1. Mục đích

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 (viết gọn là Điều tra DSGK 2024) được thực hiện nhằm mục đích chính thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; và phục vụ cho công tác thống kê về dân số trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

          2. Đối tượng điều tra

Đối tượng điều tra của Điều tra DSGK 2024 bao gồm:

- Hộ dân cư (bao gồm cả thông tin về nhà ở của hộ).

- Nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư (bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang, người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn, ngủ tại hộ), không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an.

          3. Đơn vị điều tra

Đơn vị điều tra của Điều tra DSGK 2024 là hộ dân cư (viết gọn là hộ). Hộ bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ở chung và ăn chung. Đối với hộ có từ 02 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hoặc không có quan hệ ruột thịt, hôn nhân, nuôi dưỡng; có hoặc không có quỹ thu - chi chung.

          4. Phạm vi điều tra

Điều tra DSGK 2024 được thực hiện trên phạm vi cả nước tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (tỉnh, thành phố), ở tất cả các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (huyện), ngoại trừ 4 huyện đảo nhỏ[1].

          5. Thời điểm điều tra và thời gian thu thập thông tin

Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/4/2024.

          Thời gian thu thập thông tin trong Điều tra DSGK 2024 bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 năm 2024 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024.

          6. Nội dung điều tra

Điều tra DSGK 2024 thu thập thông tin về các nội dung chính sau:

- Thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ;

- Thông tin về di cư;

- Thông tin về giáo dục;

- Thông tin về hôn nhân;

- Thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10 - 49 tuổi;

- Thông tin về người chết của hộ;

- Thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ.

          7. Phiếu điều tra

Điều tra DSGK 2024 sử dụng 03 loại phiếu để thu thập thông tin phục vụ lập bảng kê hộ dân cư và thu thập thông tin phục vụ tổng hợp các chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- Phiếu 01/DSGK-BK: Thu thập các thông tin phục vụ lập bảng kê hộ dân cư.

- Phiếu 02/DSGK-PN: Thu thập thông tinnhân khẩu học, di cư của người dân, thông tin về người chết và nhà ở của hộ.

- Phiếu 03/DSGK-PD: Ngoài các thông tin như Phiếu 02/DSGK-PN, thu thập bổ sung các thông tin về tình trạng hôn nhân, giáo dục của thành viên hộ; lịch sử sinh của nữ từ 10-49 tuổi, thông tin chi tiết hơn về nhà ở và điều kiện sống của hộ.

          8. Phương pháp thu thập thông tin

Điều tra DSGK 2024 là cuộc điều tra chọn mẫu, áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên (ĐTV) đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động (CAPI).

          9. Công bố kết quả

Kết quả điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào tháng 11-12/2024. Các báo cáo phân tích chuyên đề sẽ được công bố vào năm 2025.

          10. Công tác tuyên truyền

Hoạt động tuyên truyền cần làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung và kế hoạch thực hiện Điều tra DSGK 2024 đến các cấp, các ngành, các hộ và toàn thể nhân dân. Trong đó, cần đặc biệt nhấn mạnh về bảo mật thông tin riêng tư theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản pháp quy liên quan khác (số liệu điều tra chỉ phục vụ cho mục đích thống kê, không liên quan đến các vấn đề về thường trú, tạm trú, thu thuế và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác).

Cơ quan Thống kê phối hợp với các đơn vị tại địa phương (phát thanh, truyền hình, bưu điện...) huy động các hình thức tuyên truyền, bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền điều tra, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc điều tra;huy động sự tham gia tích cực của toàn bộ hệ thống chính trị và tổ chức, hoạt động tuyên truyền phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ trung ương tuyên truyền để thông tin điều tra đến được với mọi người dân. Bên cạnh việc tuyên truyền bằng các phương tiện thông tin đại chúng, cần chú trọng các hình thức tuyên truyền khác phù hợp điều kiện tại địa phương như:

- Tuyên truyền bằng treo/căng băng rôn tại những nơi có nhiều người thường xuyên qua lại hoặc những địa điểm dễ thấy: chợ phiên, siêu thị, trục đường giao thông của tỉnh, huyện, xã;

 

Truyền thanh

Dữ liệu đang được cập nhật

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
57146

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 25

Hôm qua: 0