Thứ sáu, 31/05/2024
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Quyết định công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I

Thứ bảy, 06/04/2024

Nội dung chi tiết theo file đính kèm

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Thứ năm, 25/01/2024

Nội dung chi tiết theo file đính kèm

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2024

Thứ năm, 25/01/2024

Nội dung chi tiết theo file đính kèm

CÔNG KHAI QUY CHẾ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2022

Thứ năm, 12/01/2023

Công khai quy chế sử dụng tài sản công năm 2022

CÔNG KHAI QUY CHẾ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2022

Thứ năm, 12/01/2023

Công khai quy chế sử dụng tài sản công năm 2022

Truyền thanh

Dữ liệu đang được cập nhật

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
57202

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 10

Hôm qua: 0