Thứ sáu, 19/07/2024
Chi tiết văn bản

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng

Số ký hiệu 62/2014/TT-BGTVT
Trích yếu
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng
Ngày ban hành 07/11/2014
Danh mục Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành Bộ GTVT
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu