Thứ sáu, 19/07/2024
Chi tiết văn bản

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC

Số ký hiệu 52/2019/QH14
Trích yếu
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC
Ngày ban hành 25/11/2019
Danh mục Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành Quốc hội
Loại văn bản Luật
Tài liệu