Thứ sáu, 19/07/2024
Chi tiết văn bản

Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ tài chính

Số ký hiệu 37/2017/TT-BTC
Trích yếu
Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ tài chính
Ngày ban hành 27/04/2017
Danh mục Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu