Thứ sáu, 19/07/2024
Chi tiết văn bản

Chương trình số 4Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và phong cách ứng xử văn hóa của người dân thành phố Ninh Bình, giai đoạn 2015 - 2020

Số ký hiệu 08-CTr/TU
Trích yếu
Chương trình số 4Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và phong cách ứng xử văn hóa của người dân thành phố Ninh Bình, giai đoạn 2015 - 2020
Ngày ban hành 10/03/2016
Danh mục Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành Thành ủy
Loại văn bản chương trình
Tài liệu