Thứ sáu, 19/07/2024
Chi tiết văn bản

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản

Số ký hiệu 195/2013/NĐ-CP
Trích yếu
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản
Ngày ban hành 21/11/2013
Danh mục Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Tài liệu