Thứ sáu, 19/07/2024
Lĩnh vực Người có công
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình .

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện


Bước 1: Nộp hồ sơ tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình  trong giờ làm việc hành chính (trừ ngày lễ, ngày nghỉ) theo quy định của Nhà nước.

 


Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận đơn và xác nhận vào giấy ủy quyền.

 


Bước 3: Trả kết quả tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc.

Phí

k

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Giấy ủy quyền.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005;
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Thông tư sô 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Biểu mẫu đính kèm  
Kết quả thực hiện