Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Gia Hòa nhiệm kỳ 2021-2026

Trong sáng ngày 05/5/2021 đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Gia Hòa niệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 1, địa điểm tổ chức tại Nhà văn hóa thôn Đồi Ngô. Đây là hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đầu tiên được tổ chức trong xã. Hội nghị được thực hiện trong điều kiện đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid 19.