Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp tại xã Gia Hòa

Theo kế hoạch của Ban thường trực ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt nam xã Gia Hòa, trong các ngày từ 24/03/2021 đến ngày 03/4/2021 đã diễn ra các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 16 thôn trên địa bàn xã.